Zapewnienie stałego rozwoju jest jedną z najbardziej pożądanych wartości w miejscu pracy. Zagwarantowanie pracownikom możliwości poszerzania wiedzy nie tylko wpływa na poprawę ich indywidualnych umiejętności, lecz także na zwiększenie efektywności, rozwój oraz usprawnienie działań całej organizacji. Jak stworzyć warunki do zwiększania wiedzy i szlifowania umiejętności?

Szkolenia specjalizacyjne

Do jednej z najpopularniejszych metod, mających na celu poszerzenie wiedzy pracowników, należy organizowanie szkoleń. Mogą być one prowadzone z pomocą, specjalizujących się w tym zakresie, firm zewnętrznych. Obecnie mamy do dyspozycji szeroki wachlarz ofert na rynku, co pozwala na wybór spośród licznych możliwości: szkoleń indywidualnych, grupowych, stacjonarnych czy online. Warto dobrać typ szkolenia do aktualnych potrzeb zespołu. Często istnieje możliwość dostosowania programu, długości trwania kursu, stopnia jego zaawansowania czy intensywności. Oprócz kursów specjalizacyjnych popularną praktyką stały się regularne lekcje języków obcych. Budżet na szkolenia zazwyczaj powinien być przewidziany przy planowaniu rocznych wydatków.

Dzielcie się wiedzą w ramach organizacji

Warto pomyśleć o szkoleniach wewnątrz organizacji, prowadzonych najczęściej przez pracowników wyższego szczebla, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Zaletą takiej metody jest wysoka świadomość prowadzącego na temat zespołu, specyfiki jego pracy, potrzeb i celów. Szkolenia wewnętrzne wymagają mniejszych nakładów finansowych i charakteryzują się swobodniejszą atmosferą, co zachęca do zadawania pytań i pracy w grupie. Każda organizacja dysponuje bogactwem wiedzy i doświadczenia, dlatego warto się nią dzielić!

Kursy, webinary i e-learning

Skutecznym sposobem na przekazywanie wiedzy są zajęcia e-learningowe, webinary oraz kursy online. Istnieje wiele portali edukacyjnych, które oferują zaawansowane video-szkolenia obejmujące niezliczoną ilość tematów. Do najpopularniejszych z nich należą Udemy, Cursera czy edX. Kursy te mają zazwyczaj charakter wykładowy, choć wiele skupia w sobie również segmenty praktyczne. Kluczem jest wybranie odpowiedniego kursu oraz zagwarantowanie pracownikowi czasu na jego wykonanie. Co ważne, wiele cennych spotkań online, prowadzonych przez ekspertów, odbywa się w formule otwartej, co oznacza nieograniczony dostęp do wiedzy. Warto zapisać się do branżowych newsletterów i śledzić wszystkie, nadchodzące wydarzenia.

Coach lub mentor

Doskonalenie kadry może odbywać się również poprzez coaching lub mentoring. Coaching rozumiany jest jako nakierowywanie pracownika na odpowiedni tok myślenia, by ten sam wpadł na właściwe rozwiązanie problemu. Metoda ta uważana jest za bardzo efektywną z uwagi na bliski kontakt coacha z osobą szkoloną. Mentoring różni się od coachingu przede wszystkim poziomem więzi między pracownikiem a „nauczycielem”. Mentor nie tylko dba o rozwiązanie przez zatrudnionego podstawowych problemów, lecz również stoi na straży kształtowania jego ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

Środków na zapewnienie pracownikom stałego rozwoju jest wiele. Prawdziwym wyzwaniem jest sprawienie, aby działo się to w jak najbardziej efektywny sposób.  Kluczem jest opracowanie strategii działań w oparciu o przyszłe potrzeby i cele firmy, luki kompetencyjne zatrudnionych oraz planowane ścieżki kariery. Kierowanie się wskazanymi czynnikami pozwoli na wybór najbardziej odpowiedniej metody nauczania i stałe podnoszenie kwalifikacji zespołów.