Certyfikaty

Humaine - Certyfikaty

Best Place to Grow

Best CSR Practices

Best Quality
HR

Best Place to Grow

Certyfikat dobrego pracodawcy otrzymują organizacjeza całokształt dobrych praktyk w obszarze zarządzania, employer brandingu i HR. Doceniamy firmy, które budująnajlepsze miejsca do pracy. To przedsiębiorstwa, które wdrażają wartościowe rozwiązania jako pracodawcy, utrzymują stabilność zatrudnienia, a także umożliwiają rozwój swoich pracowników, zapewniając im jasną ścieżkę rozwoju kariery.

Best Place to Grow to wyróżnienie dla tych, którzy pielęgnują kulturę wartości organizacji, przyjazną atmosferę w miejscu pracy oraz utrzymują transparentną komunikację z pracownikami, zyskując przy tym ich zaufanie.

Proces weryfikacji

 

1. Wypełnienie
kwestionariusza

2. Ankieta
w zespole HR

3. Opis
dobrych praktyk

4. Weryfikacja
ocen na portalach

5. Rozmowa
podsumowująca

6. Uzyskanie
certyfikatu

Certfyfikat przyznawany jest na okres 1 roku.

Best Quality HR

Certyfikatem dla najlepszych zespołów HR nagradzamy organizacje które wyróżniają się dobrymi praktykami w obszarze human resources.
Doceniamy wysoką jakość standardów HR, ich wdrożenie i egzekwowanie w procesach takich jak rekrutacja, onboarding czy ewaluacja pracownika. To organizacje dla których priorytetem jest pozytywne doświadczenie kandydata podczas całego procesu oraz pracownika od pierwszego dnia do zakończenia współpracy.

Na wyróżnienie zasługują Ci, którzy rozumieją potrzeby swoich zespołów i dążą do ich spełnienia, posiadają jasno określoną kulturę organizacyjną oraz promują wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi.

Proces weryfikacji

 

1. Wypełnienie
kwestionariusza

2. Rozmowa 1:1 z zespołem HR

3. Ankieta
i opis działań

4. Podsumowanie
wniosków

5. Uzyskanie
certyfikatu

Certfyfikat przyznawany jest na okres 1 roku.

Best CSR Practices

Best CSR Practices to certyfikat społecznej odpowiedzialności biznesu i wyróżnienie dla tych, którzy mają na uwadze ochronę środowiska oraz interes społeczny w budowaniu strategii organizacji.

Certyfikat przyznawany jest firmom, które prowadzą działania charytatywne, działania, mające na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawy jakości życia, a także przykładają uwagę do edukacji swoich pracowników w tym obszarze.

Proces weryfikacji

 

1. Wypełnienie
kwestionariusza

2. Opis
działań

3. Uzyskanie
certyfikatu

Certfyfikat przyznawany jest na okres 1 roku.

Wraz z rocznym certyfikatem otrzymasz: